Công bố và trao Nghị quyết số 701/2019/NQ-UBTVQH của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

06/06/2019

Chiều ngày 06/6/2019, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Lễ công bố và trao Nghị quyết số 701/2019/NQ-UBTVQH, ngày 30/05/2019 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự và trao Nghị quyết. Đến dự buổi lễ có đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; cán bộ, công chức Vụ pháp luật; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp.

Toàn cảnh buổi Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Tại buổi Lễ, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy đã công bố Nghị quyết số 701/2019/NQ-UBTVQH về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/6/2019.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng tân Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển, Viện Nghiên cứu lập pháp và cho rằng đây là sự kiện mà Viện Nghiên cứu lập pháp đã chờ đợi khá lâu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho đồng chí Nguyễn Văn Hiển 

Với nhiệm vụ mới rất nặng nề nhưng rất vinh dự, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiển cùng với Đảng ủy Viện Nghiên cứu lập pháp, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho. Trước hết, Viện Nghiên cứu lập pháp cần kiện toàn, sắp xếp tổ chức theo tinh thần của Nghị quyết 19 NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án tự chủ về cơ chế tài chính của Viện Nghiên cứu lập pháp, Đề án kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp; tập trung tham mưu cho Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội trong việc tổng kết Nghị quyết 48/NQ về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020 …

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng rằng, việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cảm nhận sâu sắc vinh dự to lớn và trọng trách nặng nề, đồng chí Nguyễn Văn Hiển hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói riêng và Uỷ ban thường vụ Quốc hội nói chung giao phó. Đồng thời, cố gắng xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp; tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế của Viện Nghiên cứu lập pháp. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Hiển mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự hỗ trợ, hợp tác trên các mặt công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII