Hội thảo khoa học “Thông tin trên mạng và pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ở Việt Nam - những thành tựu, bất cập và hướng hoàn thiện”

15/03/2019

Ngày 15/3/2019, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Thông tin trên mạng và pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ở Việt Nam - những thành tựu, bất cập và hướng hoàn thiện”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề tài cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý thông tin trên mạng - thực trạng và giải pháp”. TS. Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và ThS. Trần Thị Hoa, Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gồm có các đại biểu và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Văn phòng Quốc hội, Bộ Thông tin và truyền thông, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và pháp luật… và đông đảo công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận và trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung khác nhau như: khái niệm, cách phân loại, hệ thống hóa các loại hình cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng; thực trạng pháp luật, thực tiễn tổ chức thực hiện việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội ở nước ta hiện nay…

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần thiết phải có định nghĩa thống nhất và cần phân loại cụ thể, rõ ràng về các loại hình thông tin trên mạng. Đây sẽ là cơ sở cho việc xây dựng các quy định pháp luật phù hợp và từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm quản lý thông tin trên mạng.

Về thực tiễn, các ý kiến cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ở nước ta hiện nay. Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối với báo chí điện tử, các trang thông tin trên mạng được đánh giá là chưa chặt chẽ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, phòng chống tấn công mạng còn hạn chế; việc quản lý các nội dung thông tin trên trang mạng xã hội, nhất là ngăn chặn sự lan tràn của các thông tin độc hại, tin sai sự thật còn nhiều khó khăn, chưa hiệu quả. Tính pháp lý và hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp dịch vụ, bảo đảm an ninh mạng còn chưa cao; hiện vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh riêng về nội dung thông tin của các trang thông tin trên mạng…

Các ý kiến cho rằng, trước mắt cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần tạo môi trường không gian mạng lành mạnh, định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý, cung cấp, sử dụng dich vụ internet, thông tin trên mạng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc xây dựng, hoàn thiện chính sách và các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thông tin trên mạng hiện nay phải phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Về lâu dài, cần ban hành Luật về quản lý thông tin trên mạng để tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đầy đủ. Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả quản lý thông tin mạng thì cần phải kết nối việc xây dựng các giải pháp kỹ thuật công nghệ với quản lý thông tin trên mạng và thường xuyên tiến hành việc phổ biến, giáo dục, nâng cao trách nhiệm,  ý thức tuân thủ pháp luật, định hướng văn hóa cho người truy cập, sử dụng thông tin mạng.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp.

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống