Hội thảo khoa học góp ý báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: “Quyền của người không quốc tịch và bảo vệ quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia - một số gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam”

16/11/2018

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học nhằm góp ý báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: “Quyền của người không quốc tịch và bảo vệ quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia - một số gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề tài cấp bộ của Viện Nghiên cứu lập pháp. Hội thảo do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp chủ trì. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Viện, đại diện các vụ chuyên môn về hộ tịch, quốc tịch của Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Ngoại giao, các viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà nghiên cứu pháp luật quốc tế về quyền con người...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc giải quyết tình trạng người không quốc tịch. Tuy nhiên, khung pháp luật hiện hành chưa giải quyết được toàn bộ các vấn đề đặt ra liên quan đến quyền của người không quốc tịch trong bối cảnh pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia khác đã có nhiều biến đổi. Việc nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia khác để hoàn thiện khung pháp luật về quyền của người không quốc tịch là vấn đề cấp thiết ở Việt Nam hiện nay.

Đồng tình với quan điểm của PGS.TS. Hoàng Văn Tú, các diễn giả và đại biểu đều cho rằng việc nghiên cứu đề tài này là rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện khung khổ pháp luật về quyền của người không quốc tịch ở nước ta trong tình hình mới. Nhóm nghiên cứu của đề tài đã xây dựng báo cáo một cách nghiêm túc, công phu và đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đề tài đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quyền của người không quốc tịch, trong đó, bao gồm các khái niệm về quốc tịch và người không quốc tịch; các nguyên nhân dẫn đến tình trạng không quốc tịch; khái niệm, nội dung quyền của người không quốc tịch. Một số vấn đề thực tiễn về quyền của người không quốc tịch đã được phân tích làm rõ, bao gồm thực trạng người không quốc tịch trên thế giới; cơ chế bảo đảm quyền của người không quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia; thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật Việt Nam về quyền của người không quốc tịch. Đề tài đã phân tích, đánh giá rất toàn diện, sâu sắc các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tế trong và ngoài nước về quyền của người không quốc tịch; đồng thời đã đề xuất được một hệ thống quan điểm, giải pháp toàn diện nhưng cũng rất cụ thể trong việc hoàn thiện khung pháp luật và cơ chế về bảo đảm quyền của nhóm xã hội này ở nước ta trong những năm tới, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, cũng như điều kiện, hoàn cảnh nước ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, các đại biểu cũng nêu ra một số hạn chế trong Báo cáo để Ban chủ nhiệm đề tài cân nhắc. Đó là, bảo đảm tính cân đối về dung lượng giữa các chương. Chương I có dung lương quá lớn khiến cho Báo cáo bị mất cân đối, nên nghiên cứu khái quát lại theo các nhóm vấn đề, phân tích kinh nghiệm quốc tế theo nhóm nước và đưa các bảng biểu vào phụ lục. Chương II sẽ mang tính thuyết phục hơn nếu đưa ra một số tình huống thực tế tiêu biểu để nghiên cứu, đánh giá. Trong Chương III, cần đưa ra nhận định Việt Nam có nên tham gia Công ước của Liên hợp quốc năm 1954 về vị thế của người không quốc tịch không? cần phải làm gì nếu tham gia Công ước này? và phương hướng sửa đổi Luật quốc tịch, các văn bản có liên quan. Đối với phần hoàn thiện thể chế, cần có cái nhìn rộng hơn theo hướng thể chế hóa tinh thần mới của Hiến pháp 2013 trên lĩnh vực pháp luật chuyên ngành thay vì chỉ bó hẹp trong việc hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch. Ngoài ra, về những kiến nghị một số công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới ở trang 174 sẽ đầy đủ hơn nếu bổ sung nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh công tác triển khai thực thi pháp luật, trong đó có việc sớm xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm theo dõi và có biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho nhóm người không quốc tịch.

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Những ý kiến này sẽ được Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống