Hội thảo khoa học: “Hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm - Thực trạng về hoạt động và pháp luật về đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm và phương hướng, giải pháp hoàn thiện”.

16/11/2018

Ngày 16/11/2018, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm - Thực trạng về hoạt động và pháp luật về đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm và phương hướng, giải pháp hoàn thiện”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề tài cấp bộ của Viện Nghiên cứu lập pháp. Hội thảo do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì.

Tham dự Hội thảo có các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố và các Vụ trực thuộc Văn phòng Quốc hội, cùng các cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Tú cho rằng: “Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã có rất nhiều quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm. Tuy nhiên, nhìn chung các quy định còn tản mạn, rải rác trong nhiều văn bản. Hiện nay, có nhiều vấn đề mới về đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm nảy sinh, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu về cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động, để từ đó sớm có những điều chỉnh phù hợp. Một số vấn đề về hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chưa được pháp luật quy định cụ thể khiến cho hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm nói riêng và của Quốc hội nói chung”.

Tại Hội thảo, sau khi nghe các tham luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: một số quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm; thực trạng pháp luật về đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm; những vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm; về cơ chế hoạt động của nghị sĩ kiêm nhiệm ở một số quốc gia; các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Đa số các ý kiến cho rằng, hệ thống pháp luật về đại biểu Quốc hội trong thời gian qua không ngừng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu kiêm nhiệm nói riêng. Tuy nhiên, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động cho đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chưa thực sự ngang bằng với đại biểu chuyên trách và chưa sát với nhu cầu thực tế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội còn có những hạn chế nhất định.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng dự kiến cơ cấu, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội theo hướng phân định rõ chế độ hoạt động chuyên trách và chế độ hoạt động kiêm nhiệm, tạo cơ chế hoạt động hiệu quả cho đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm; xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội, trong đó cần có tiêu chí đánh giá việc dành 30% quỹ thời gian cho hoạt động của đại biểu kiêm nhiệm. Thứ ba, cần đảm bảo tối đa điều kiện hoạt động cho đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm như: kinh phí hoạt động, đội ngũ chuyên gia giúp việc, cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin và tư vấn cho đại biểu… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đối với đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm nhằm nâng cao trình độ cũng như chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp 

 

 
 
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống