CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 21/11/2016

Từ hàng trăm năm nay, giáo dục luôn được coi là một trong những lĩnh vực ưu tiên ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển. Chính sách phát triển giáo dục ở các quốc gia này thể hiện ở việc coi giáo dục là một “loại hình dịch vụ” mà mọi người dân đều có thể được nhà nước cung cấp một cách tốt nhất, phù hợp nhu cầu và khả năng của họ. Giáo dục đại học (GDĐH) ở các nước phát triển là một hệ thống mở với nền kinh tế và xã hội (KT-XH), vì vậy chính sách phát triển GDĐH là gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Chính sách GDĐH lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu. Những thành công trong chính sách phát triển GD ĐH của một số nước phát triển trên thế giới được phân tích trong chuyên đề này là những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chính sách việc làm: Thực trạng và giải pháp 07/06/2013

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Quyền lao động và đảm bảo việc làm của người lao động đã được khẳng định trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã được cụ thể hoá trong Bộ luật Lao động đầu tiên ở nước ta. Việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm.

Thực hiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 29/01/2013

Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) là một sắc thuế hoàn toàn mới trong hệ thống pháp luật nước ta. Việc ban hành thuế BVMT là một tất yếu, xuất phát từ các yêu cầu thực tế, nhằm tăng thêm nguồn thu ngân sách dành cho công tác BVMT và định hướng hành vi tác động vào môi trường từ phía các nhà sản xuất, kinh doanh (SXKD) lẫn người tiêu dùng.

Tự do hóa thị trường lao động: trở ngại từ pháp luật hành chính, kinh tế và biện pháp khắc phục 29/01/2013

Để phát triển nền kinh tế hàng hoá, không thể thiếu được vai trò của một loại hàng hoá đặc biệt, đó là hàng hóa sức lao động. Nó là yếu tố đầu vào, cùng với nguyên liệu và năng lượng để tạo ra tất cả các sản phẩm khác.

Tiếp cận quyền có nghề để dạy nghề là khâu “đột phá của đột phá” 29/01/2013

Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng (2011) coi việc “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,...”[1] là một trong ba khâu đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Và để phát triển nhanh nguồn nhân lực thì khâu đột phá được xác định là dạy nghề. Như vậy, có thể nói, dạy nghề trở thành “đột phá của đột phá” trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Dịch vụ công với việc đảm bảo quyền con người 18/01/2013

Ở nước ta, khái niệm dịch vụ công (DVC) lần đầu tiên được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương khoá VIII (1999) chính thức ghi nhận, và từ đó, giới học thuật bàn luận nhiều đến khái niệm DVC. Mặc dù còn những điểm chưa đồng nhất, nhưng về cơ bản, họ cũng đều thống nhất cho rằng “DVC là những hoạt động của các tổ chức nhà nước hoặc của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tư nhân được Nhà nước uỷ quyền để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật quy định, phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu chung của cộng đồng, công dân, theo nguyên tắc không vụ lợi, đảm bảo sự công bằng và ổn định xã hội”.

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 26/12/2012

Từ ngày 1/1/2013, 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành gồm Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giáo dục Đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước; Luật Giám định Tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; và Luật Biển Việt Nam.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống