Một số vấn đề lý luận, lịch sử và so sánh pháp luật về hộ tịch

15/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật cư trú
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

- Dự án Luật hộ tịch: Tên gọi và những bất ổn về khái niệm.

                + Khái niệm hộ tịch: lịch sử và so sánh;

                + Những bất ổn của tên luật.

                - Sự biến đổi mô hình quản lý hộ tịch ở Việt Nam

+ Từ tư pháp đến hành chính, hành chính tư pháp?...

+ Từ tích hợp đến phân lập?...

+Từ 1 cấp đến đa cấp?...

+ Từ “công an hộ tịch”, “hộ tịch viên” đến “cán bộ hộ tịch – tư pháp”…

                - Những vấn đề cần quan tâm trong dự án luật hộ tịch

                - 04 dự án luật và cơ hội hiệu chỉnh hệ thống pháp luật về quản lý dân cư;

                - Các mô hình cơ quan quản lý hộ tịch phổ biến trên thế giới

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống